שרותי יעוץ, הקמה וליווי של מערכי הדרכה טכנולוגית

  • הקמת מערכי הדרכה בחברות והטמעתם
  • יעוץ, תמיכה וליווי עבור מנהלי פיתוח, מנהלי משאבי אנוש והדרכה
  • ניתוח והגדרת צרכי ההדרכה והלמידה של הארגון לעובדים וללקוחות בארץ ובעולם תוך פילוח אוכלוסיות יעד
  • בנית קטלוג קורסים
  • בנית מסלולי למידה והסמכה   authorization & certification tracks   
  • פיתוח והעברת קורסים טכנולוגיים, פרונטליים ו/או מקוונים, בארץ ובעולם
  • בנית תוכניות הדרכה
  • הדרכת מרצים ומדריכים
  • ניהול ספקי הדרכה וכתיבת נהלים וסטנדרטים ארגוניים
הדרכות וקורסים טכנולוגיים חוצי גבולות
 
רם מערכות  מידע ייעוץ והדרכה